Kleje, posadzki

Atlas Gips klej do płyt gipsowo-kartonowych Bonder 25 kg

ATLAS GIPS BONDER
Klej do płyt gipsowo-kartonowych


Służy do przyklejania płyt g-k na ścianach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałach ceramicznych bądź silikatowych, powierzchniach z betonu i betonu komórkowego, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Można go używać do montażu sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu oraz do wypełniania ubytków o głębokości do 20 mm, w podłożach mineralnych.


Właściwości
- bardzo dobra przyczepność
- optymalnie dobrany czas wiązania
- wysoka plastyczność
- wysoka wytrzymałość połączenia
- niski skurcz


Główne parametry
- grubość warstwy: ok. 5 - 20 mm
- zużycie: 2,5 - 5,0 kg/1 m2

PRZEZNACZENIE
Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych – podczas wykańczania ścian wewnętrznych, podczas prac remontowych lub wykańczania nowych pomieszczeń.
Montaż sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu.
Przyklejanie sztywnych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej.
Wypełnianie ubytków o głębokości do 20 mm, w podłożach mineralnych.

Rodzaje podłoży – ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu i betonu komórkowego, tynki cementowe i cementowo-wapienne.

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoka plastyczność – klej jest łatwy do nakładania, a podczas ustawiania i dociskania płyty łatwo zmienia kształt, dopasowując się do nierówności podłoża.
Optymalny czas obróbki – czas wiązania został wydłużony, aby ułatwić nałożenie kleju oraz swobodne ustawienie i skorygowanie płyt do oczekiwanego położenia.
Wysoka wytrzymałość – zapewnia trwałe i odpowiednio mocne połączenie płyt gipsowo-kartonowych z podłożem.
Niski skurcz po związaniu – brak wewnętrznych pęknięć i dodatkowych naprężeń w warstwie kleju, już po jego związaniu, gwarantuje wysoką stabilność uzyskanego połączenia.

PRZYKLEJANIE PŁYT
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
· stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio wysezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży betonowych wynosi co najmniej 28 dni,
· suche - wilgotność nie może przekraczać 3%,
· oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,
· zagruntowane
- emulsją gruntującą ATLAS GIPS GRUNTO-PRIM - w przypadku nadmiernej chłonności podłoża,
- warstwą sczepną ATLAS GIPS ADHER - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią (np. betonowe ściany).
Wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z tynkiem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych), a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu), do momentu uzyskania jednolitej masy bez grudek. Klej wykorzystać w ciągu ok. 45 minut od przygotowania.
Przyklejanie płyt
Sposób nakładania kleju i przyklejania płyt uzależniony jest od równości podłoża.
Podłoża bardzo równe: płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, nanieść klej za pomocą pacy ząbkowanej (wysokość zębów 8 - 10 mm), płytę unieść i docisnąć do ściany.
Podłoża równe (nierówności do 20 mm): płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, klej nanieść kielnią lub łopatką, plackami o średnicy ok. 10 cm i grubości do 20 mm, w rozstawie co 30 – 40 cm, kilka placków kleju dodatkowo rozciągnąć wzdłuż krawędzi płyty. Płytę unieść i docisnąć do ściany.
Podłoża nierówne (nierówności powyżej 20 mm): do ściany przykleić, „na placki”, pionowe i poziome paski dociętej płyty gipsowo-kartonowej o szerokości ok. 10 cm. Paski, w rozstawie ok. 60 cm, powinny wyznaczyć jedną płaszczyznę. Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejać właściwą warstwę płyt.
Uwaga! Niezależnie od sposobu przyklejania płyt, należy pozostawić szczeliny dystansowe pomiędzy płytami a podłogą (ok. 10 mm), płytami a sufitem (ok. 5 mm) oraz pomiędzy sąsiadującymi płytami (ok. 2 mm). Przyklejanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest przez ok. 10 - 15 min od nałożenia kleju (zależnie od chłonności podłoża i temperatury w pomieszczeniu). W czasie wysychania kleju pomieszczenia wietrzyć, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 2,5 – 5,0 kg kleju/ 1 m2 płyty gipsowo-kartonowej. Zużycie zależy od równości podłoża i stosowanej metody klejenia płyt.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Klej należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej).
Kleju gipsowego nie należy stosować do przyklejania płyt do powierzchni sufitów (zalecany jest montaż na ruszcie).
Płyt gipsowo-kartonowych nie można montować na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Materiał należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

DANE TECHNICZNE
ATLAS GIPS BONDER produkowany jest w postaci suchej mieszanki na bazie gipsu naturalnego oraz wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.


 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 110 kg/m3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 156 kg/m3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 103 kg/m3
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka
ok. 0,5 l / 1 kg
ok. 12,5 l / 25 kg
Min. / max. grubość warstwy 5 mm / 20 mm
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6,0 N/mm2
Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5°C do +30°C
Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac do 70%
Czas obróbki ok. 15 minut
Czas gotowości do pracy ok. 45 minut

WYMAGANIA TECHNICZNE

ATLAS GIPS BONDER spełnia wymagania PN-EN 14496:2007. Deklaracja Zgodności WE nr V/18.

CE 10
EN 14496
Klej gipsowy do płyt zespolonych, stosowanych 
w izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych
Klasa reakcji na ogień
A1
Przyczepność
≥ 0,06 MPa
Zawartość siarczanu wapnia
≥ 30%
Czas zużycia
≥ 45 min
Substancje niebezpieczne
NPD

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Producent: ATLAS

Status: dostępny
Dostępność:

Wysyłka: Już jutro!
29,00 PLN
Ilość

ATLAS GIPS BONDER
Klej do płyt gipsowo-kartonowych


Służy do przyklejania płyt g-k na ścianach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałach ceramicznych bądź silikatowych, powierzchniach z betonu i betonu komórkowego, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Można go używać do montażu sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu oraz do wypełniania ubytków o głębokości do 20 mm, w podłożach mineralnych.


Właściwości
- bardzo dobra przyczepność
- optymalnie dobrany czas wiązania
- wysoka plastyczność
- wysoka wytrzymałość połączenia
- niski skurcz


Główne parametry
- grubość warstwy: ok. 5 - 20 mm
- zużycie: 2,5 - 5,0 kg/1 m2

PRZEZNACZENIE
Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych – podczas wykańczania ścian wewnętrznych, podczas prac remontowych lub wykańczania nowych pomieszczeń.
Montaż sztukaterii i innych elementów dekoracyjnych wykonanych z gipsu.
Przyklejanie sztywnych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej.
Wypełnianie ubytków o głębokości do 20 mm, w podłożach mineralnych.

Rodzaje podłoży – ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu i betonu komórkowego, tynki cementowe i cementowo-wapienne.

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoka plastyczność – klej jest łatwy do nakładania, a podczas ustawiania i dociskania płyty łatwo zmienia kształt, dopasowując się do nierówności podłoża.
Optymalny czas obróbki – czas wiązania został wydłużony, aby ułatwić nałożenie kleju oraz swobodne ustawienie i skorygowanie płyt do oczekiwanego położenia.
Wysoka wytrzymałość – zapewnia trwałe i odpowiednio mocne połączenie płyt gipsowo-kartonowych z podłożem.
Niski skurcz po związaniu – brak wewnętrznych pęknięć i dodatkowych naprężeń w warstwie kleju, już po jego związaniu, gwarantuje wysoką stabilność uzyskanego połączenia.

PRZYKLEJANIE PŁYT
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
· stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio wysezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży betonowych wynosi co najmniej 28 dni,
· suche - wilgotność nie może przekraczać 3%,
· oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,
· zagruntowane
- emulsją gruntującą ATLAS GIPS GRUNTO-PRIM - w przypadku nadmiernej chłonności podłoża,
- warstwą sczepną ATLAS GIPS ADHER - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią (np. betonowe ściany).
Wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z tynkiem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych), a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu), do momentu uzyskania jednolitej masy bez grudek. Klej wykorzystać w ciągu ok. 45 minut od przygotowania.
Przyklejanie płyt
Sposób nakładania kleju i przyklejania płyt uzależniony jest od równości podłoża.
Podłoża bardzo równe: płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, nanieść klej za pomocą pacy ząbkowanej (wysokość zębów 8 - 10 mm), płytę unieść i docisnąć do ściany.
Podłoża równe (nierówności do 20 mm): płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, klej nanieść kielnią lub łopatką, plackami o średnicy ok. 10 cm i grubości do 20 mm, w rozstawie co 30 – 40 cm, kilka placków kleju dodatkowo rozciągnąć wzdłuż krawędzi płyty. Płytę unieść i docisnąć do ściany.
Podłoża nierówne (nierówności powyżej 20 mm): do ściany przykleić, „na placki”, pionowe i poziome paski dociętej płyty gipsowo-kartonowej o szerokości ok. 10 cm. Paski, w rozstawie ok. 60 cm, powinny wyznaczyć jedną płaszczyznę. Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejać właściwą warstwę płyt.
Uwaga! Niezależnie od sposobu przyklejania płyt, należy pozostawić szczeliny dystansowe pomiędzy płytami a podłogą (ok. 10 mm), płytami a sufitem (ok. 5 mm) oraz pomiędzy sąsiadującymi płytami (ok. 2 mm). Przyklejanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest przez ok. 10 - 15 min od nałożenia kleju (zależnie od chłonności podłoża i temperatury w pomieszczeniu). W czasie wysychania kleju pomieszczenia wietrzyć, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 2,5 – 5,0 kg kleju/ 1 m2 płyty gipsowo-kartonowej. Zużycie zależy od równości podłoża i stosowanej metody klejenia płyt.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Klej należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej).
Kleju gipsowego nie należy stosować do przyklejania płyt do powierzchni sufitów (zalecany jest montaż na ruszcie).
Płyt gipsowo-kartonowych nie można montować na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Materiał należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

DANE TECHNICZNE
ATLAS GIPS BONDER produkowany jest w postaci suchej mieszanki na bazie gipsu naturalnego oraz wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.


 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 110 kg/m3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 156 kg/m3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 103 kg/m3
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka
ok. 0,5 l / 1 kg
ok. 12,5 l / 25 kg
Min. / max. grubość warstwy 5 mm / 20 mm
Wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6,0 N/mm2
Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5°C do +30°C
Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac do 70%
Czas obróbki ok. 15 minut
Czas gotowości do pracy ok. 45 minut

WYMAGANIA TECHNICZNE

ATLAS GIPS BONDER spełnia wymagania PN-EN 14496:2007. Deklaracja Zgodności WE nr V/18.

CE 10
EN 14496
Klej gipsowy do płyt zespolonych, stosowanych 
w izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych
Klasa reakcji na ogień
A1
Przyczepność
≥ 0,06 MPa
Zawartość siarczanu wapnia
≥ 30%
Czas zużycia
≥ 45 min
Substancje niebezpieczne
NPD

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Na podstawie 0 opinii

ogólnie

Dodaj nowy komentarz