ZADZWOŃ DO NAS

tel. +48 601 660 717

0

Atlas Gipsar Uni 5 kg

Opis produktu

Biała gładź szpachlowa

 

 

optymalnie dobrana twardość
idealne rozprowadzanie po podłożu
skuteczne krycie farbą
śnieżnobiały kolor
produkt oparty na naturalnym białym gipsie

PRZEZNACZENIE

Zalecany do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach.
Wypełnia niewielkie ubytki na ścianach i sufitach – może być używany do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gładzi.

  • Rodzaje podłoży – beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe.
  • Rodzaje warstw wykończeniowych – powłoki malarskie oraz tapety.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Posiada zwiększoną twardość – lepiej wiąże w masie, dzięki czemu równomiernie przyjmuje grunt i farbę (zapewnia łatwe szlifowanie zarówno papierem jak i siatką ścierną).
Łatwo rozprowadza się po podłożu – z uwagi na mniejsze odciąganie wody z masy.
Pozwala na skuteczniejsze krycie farbą – dzięki wzbogaceniu o dodatki polimerowe tworzy idealne podłoże dla nowoczesnych farb.
Tworzy jednolitą, mocną i gładką powierzchnię pod malowanie lub tapetowanie.
Jest odporny na spękania wynikające ze skurczu podczas wysychania.
Posiada wysoką retencję wody – pozwalającą na utrzymanie w masie właściwej ilości wody, niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu wiązania.
Kolor gładzi jest śnieżnobiały umożliwia skuteczne krycie powierzchni farbą oraz zmniejszenie jej zużycia.
height=14
Wykonywanie gładzi

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio:
dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS, min. 1 tydzień na każdy cm grubości
dla ścian betonowych, co najmniej 28 dni,
suche,
równe – maksymalna grubość warstwy GIPSARA UNI to 2 mm,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność masy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, do jej usunięcia należy użyć preparatu ATLAS MYKOS.
zagruntowane
- emulsją ATLAS UNI-GRUNT - w przypadku nadmiernej chłonności podłoża
- masą ATLAS GRUNTO-PLAST - gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Ponadto, wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Rozrobioną masę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu należy ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny.
Nakładanie masy
Masę należy nakładać równomiernie za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i w miarę postępu prac sukcesywnie wygładzać. Masę na ściany zaleca się nakładać pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”.
Szlifowanie gładzi
Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.
Prace wykończeniowe
Tapetowanie lub malowanie można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT.

height=14
ZUŻYCIE

Średnio zużywa się ok. 1 kg masy / 1 m2 / 1 mm grubości warstwy.

height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Masę należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej).
  • Konsystencja masy użytej do wypełniania ubytków powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania gładzi.
  • Gładzi gipsowych nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.
  • Nie należy wykonywać gładzi gipsowych w łazienkach, pralniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 75%.
  • Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący, zawiera cement. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności wyrobu do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Torby papierowe: 5 kg. Worki papierowe: 10 kg, 20 kg*, 25 kg**.
Paleta: 1100 kg w torbach 5 kg, 1100 kg w workach 10 kg, 1080 w workach 20 kg, 1050 kg w workach 25 kg.
* w ofercie od 1.02.2010
** oferta ważna do wyczerpania zapasów
height=14
DANE TECHNICZNE

GIPSAR UNI produkowany jest w postaci suchej mieszanki mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,06 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,43 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,42 kg/dm3
Proporcje mieszanki
woda / sucha mieszanka
0,33 – 0,34 l / 1 kg
1,50 – 1,70 l / 5 kg
3,3 – 3,4 l / 10 kg
6,6 – 6,8 l / 20 kg
7,5 – 8,5 l / 25 kg
Max. grubość jednej warstwy
2 mm
Przyczepność
min. 0,50 MPa
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 1,5 godziny
Czas otwarty pracy
ok. 15 minut
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

GIPSAR UNI spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2007. Deklaracja zgodności WE nr 042.

CE 06
EN 13279-1 - C6/20/2
GIPSAR UNI
biała uniwersalna gładź szpachlowa
tynk gipsowy cienkowarstwowy
Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 ěm
0 %
Początek wiązania
> 20 min
Wytrzymałość na zginanie
> 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie
> 2,0 N/mm2
Klasa reakcji na ogień
A1
Izolacja od dźwięków powietrznych
NPD
Izolacja cieplna
NPD

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Gipsar Uni 5 kg
Model:
Status: na zamówienie
Dostępna ilość:
100 lub więcej szt.
Podaj liczbę sztuk, dla której kalkulator obliczy cenę znakowania.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Facebook