ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Hoter S klej do styropianu 25kg

Opis produktu

Zaprawa klejąca do styropianu i XPS

zwiększona przyczepność
dobra paroprzepuszczalność
szybki przyrost wytrzymałości
na elementy ceramiczne, betonowe i silikatowe

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do przyklejania płyt termoizolacyjnych – gdy termoizolację stanowią płyty styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Stanowi element systemów ociepleń – wchodzi w skład złożonych systemów izolacji cieplnej, posiadających aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).

  • Rodzaje podłoży budowlanych – beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Jest paroprzepuszczalny – nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę.
Posiada zwiększoną przyczepność – zapewnia trwałe połączenie z podłożami mineralnymi oraz płytami termoizolacyjnymi.
Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości – wiąże w krótkim czasie i pozwala szybko rozpocząć kolejne etapy technologiczne.
height=14
Przyklejanie płyt

Przygotowanie podłoża pod płyty
Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych powyżej) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.
Przyklejanie płyt
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

height=14
ZUŻYCIE

Dokładne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.
Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m2.

height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania.
  • W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.
  • W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS HOTER S produkowany jest w postaci gotowej, suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,47 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,48 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,56 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
0,20÷0,22 l / 1 kg
5,00÷5,50 l / 25 kg
Przyczepność do betonu
min. 0,3 MPa
Przyczepność do styropianu
min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 3 godziny
Czas otwarty pracy
min. 25 minut
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6348/2004. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 080-1 z dnia 11.10.2004.
ATLAS HOTER S stanowi element systemów izolacji cieplnej:
- ATLAS - ETA 06/0081 Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0021
- ATLAS XPS - ETA 07/0316 Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0075
- ATLAS HOTER - AT-15-6502/2004 Certyfikat Zgodności Nr ITB-0882/W.

Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Hoter S klej do styropianu 25kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy