ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Hoter U klej do siatki i styropianu 25kg

Opis produktu

2w1 - zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki

wysoka przyczepność
dobra paroprzepuszczalność
wzmocnienie mikrowłóknami
odporność na pęknięcia i rysy
na mury surowe i otynkowane

PRZEZNACZENIE

2 w 1 - przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków.
Stanowi element systemów ociepleń – wchodzi w skład złożonych systemów izolacji cieplnej, posiadających aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA).
Jest zalecany do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczędnym – pomaga uzyskać wymaganą w budownictwie pasywnym szczelność przegrody budowlanej, a także trwale mocuje płyty izolacji termicznej grubości nawet 25 cm.
Umożliwia przyklejanie różnych rodzajów płyt styropianowych oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego - w tym płyt styropianowych z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych.

  • Rodzaje podłoży budowlanych – beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Jest elastyczny – kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu.
Posiada zwiększoną odporność na pękanie – jest wzbogacony mikrowłóknami, dzięki czemu warstwa zbrojona doskonale przenosi naprężenia.
Posiada wysoką przyczepność – mocno przylega do podłoży mineralnych.
Jest paroprzepuszczalny – nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę.
height=14
Przyklejanie płyt i warstwa zbrojona

Przygotowanie podłoża pod płyty
Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS.
Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną
Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od szronu, równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Przyklejanie płyt
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.
Wykonywanie warstwy zbrojonej.
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Zaprawę klejącą należy naciągnąć na powierzchnię przyklejonej izolacji, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko, tak aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi.
Prace wykończeniowe
Do tynkowania można przystąpić, gdy warunki atmosferyczne będą odpowiadały wymaganiom wskazanym w Kartach Technicznych tynków cienkowarstwowych, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od wykonani warstwy zbrojonej.

height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Parametry zaprawy wykorzystane są w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania.
  • W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze
  • W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS HOTER U produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, zbrojonej włóknami celulozowymi.
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,18 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,40 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
0,20÷0,22 l / 1 kg
5,00÷5,50 l / 25 kg
Min/max. grubość warstwy zbrojonej
2 mm / 5 mm
Przyczepność do betonu
min. 0,3 MPa
Przyczepność do styropianu
min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy
min. 25 minut
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6347/2004. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 081-1 z dnia 11.10.2004.
ATLAS HOTER U stanowi element systemów izolacji cieplnej:
- ATLAS - ETA 06/0081 Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0021
- ATLAS XPS - ETA 07/0316 Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0075
- ATLAS HOTER- AT-15-6502/2004 Certyfikat Zgodności Nr ITB-0882/W.

Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Hoter U klej do siatki i styropianu 25kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy