ZADZWOŃ DO NAS

tel. +48 601 660 717

0

Atlas Plus 25 kg Klej wysokoelastyczny szary

Opis produktu

Klej wysokoelastyczny - Typ C2TE S1 (posiadamy również Atlas Plus BIAŁY)

 

 

zwiększona przyczepność
wysoka odkształcalność S1
na trudne podłoża – płyty OSB i g-k, stare płytki
na tarasy, balkony i elewacje
na ogrzewanie podłogowe i ścienne

 

PRZEZNACZENIE

Zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
Idealny do okładzin narażonych na odkształcenia – dzięki wysokiej elastyczności doskonale kompensuje naprężenia:

  - termiczne - na balkonach, tarasach, elewacjach, kominkach, ogrzewaniu podłogowym i ściennym,
  - mechaniczne - na stropach drewnianych, płytach g-k, wiotkich ściankach działowych, na elastycznych hydroizolacjach z folii typu WODER E.
Umożliwia mocowanie płytek na trudnych podłożach - takich jak: płyty OSB, lastryko, „płytka na płytkę”, a także silnie przylegające warstwy malarskie (np. lamperie olejne), z mas bitumicznych (po parkietach), z klejów (po płytkach PVC) itp.

  • Rodzaje podłoży – wymienione powyżej podłoża trudne lub odkształcalne oraz otynkowane lub nieotynkowane ściany z bloczków, pustaków, cegieł, wylewki cementowe i anhydrytowe.
  • Rodzaj przyklejanych płytek – małego, średniego i dużego formatu; o średniej nasiąkliwości; ceramiczne (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika), cementowe, kamienne itp.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI
Jest wysokoelastyczny odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm.
Dwukrotnie zwiększona grubość warstwy sklejenia - od 2 do 10 mm – pozwala na przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich nierównościach.
Posiada zwiększoną przyczepność rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach wynosi 2,0 N/mm2 (minimalna przyczepność wymagana przez normę wynosi 1 N/mm2).
Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” – zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy eliminuje spływ kleju, co pozwala na rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.
Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię, i dzięki temu minimalizować czas pracy.
height=14
Przyklejanie płytek

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla nowych tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
- dla jastrychów anhydrytowych – min. 2-3 tygodnie,
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
suche – wolne od kałuż,
równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
- GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Nanoszenie kleju
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej.
Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita.
Korygowanie położenia płytki
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.
Fugowanie i użytkowanie okładziny
Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.

height=14
ZUŻYCIE

Średnie zużycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od stopnia równości podłoża i spodu płytki.
 

Rozmiar płytki
Wielkość
zębów pacy
[mm]
Grubość sklejenia
[mm]
2/3 wypełnienia
[kg/m2]
Całkowite wypełnienie
[kg/m2]
mozaika
do 2 x 2 cm
4,0
2,0
2,0
3,0
mały format
do 10 x 10 cm
4,0 – 6,0
3,0
3,0
4,5
średni format
do 30 x 30 cm
6,0 – 8,0
4,0
4,0
6,0
6,0 – 8,0
5,0
5,0
7,5
> 10,0
10,0
10,0
15,0
height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
 • Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
 • Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.
 • Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
 • Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Torby foliowe 5 kg, worki papierowe: 10 kg, 25 kg.
Paleta: 720 kg w torbach 5 kg, (36 tekturowych pudełek po 4 torby), 1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS PLUS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania (woda/sucha mieszanka)
0,20 ÷ 0,23 l / 1 kg
1,00 ÷ 1,15 l / 5 kg
2,00 ÷ 2,30 l / 10 kg
5,00 ÷ 5,75 l / 25 kg
Min/max. grubość kleju
2 mm / 10 mm
Temperatura przygotowania kleju
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Żywotność
ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy
min. 30 minut
Korygowalność
ok. 10 minut
Wchodzenie na posadzkę
po ok. 24 godzinach
Fugowanie
po ok. 24 godzinach
Pełne obciążanie
po ok. 3 dobach
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 12004 dla kleju klasy C2TES1. Deklaracja Zgodności WE nr 002.


CE 08
EN 12004:2007
Odkształcalny klej cementowy o zwiększonych parametrach
o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym
Typ C2TE S1
Przyczepność przy rozciąganiu początkowa ≥ 1,0 N/mm2
po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2
po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2
po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2
Czas otwarty – przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut
≥ 0,5 N/mm2
Spływ
≤ 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
A2 – s1,d0
A2fl– s1

Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Plus 25 kg Klej wysokoelastyczny szary
Model:
Status:
Dostępna ilość:
100 lub więcej szt.
Podaj liczbę sztuk, dla której kalkulator obliczy cenę znakowania.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również


Facebook