ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Plus Mega szary 25 kg Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych dużych formatów

Opis produktu

ATLAS PLUS MEGA
Klej odksztalcalny S1 do płytek podłogowych dużych formatów


Zalecany do wszelkich okładzin podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, zwłaszcza narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża (płyty OSB, stare płytki, lastryko, ogrzewanie podłogowe) oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (np. tarasy). Służy do przyklejania płytek średniego i dużego formatu, o średniej i niskiej nasiąkliwości: ceramicznych (terakota, gres, klinkier), cementowych, kamiennych itp.


Właściwości
- samorozpływny, grubowarstwowy
- wysoce elastyczny
- wydłużony czas otwarty
- ułatwia poziomowanie płytek
- idealnie wypełnia przestrzeń pod płytką


Główne parametry
- odkształcalność - klasa S
- zużycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm
- grubość warstwy: 4 – 20 mm
- wysoka przyczepność: ≥ 1 N/mm2

PRZEZNACZENIE
2 w 1 - jednocześnie wyrównuje podłoże i przykleja płytki – jest podłogowym klejem grubowarstwowym (grubość warstwy do 2 cm), nie trzeba wykonywać dodatkowej wylewki wyrównującej.
Zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
Idealny do okładzin narażonych na odkształcenia – dzięki swej elastyczności kompensuje naprężenia:

- termiczne - na balkonach, tarasach, ogrzewaniu podłogowym,
- mechaniczne - na stropach drewnianych, na elastycznych hydroizolacjach typu WODER E, WODER W lub WODER DUO.
Umożliwia mocowanie płytek na trudnych podłożach - takich jak: płyty OSB, lastryko, „płytka na płytkę”, a także silnie przylegające warstwy z mas bitumicznych (po parkietach), z klejów (po płytkach PVC) itp.
Pozwala na wyprofilowanie niewielkiego spadku w warstwie kleju – możliwość uzyskania plastycznej konsystencji kleju przy szerokim zakresie grubości umożliwiają wykonanie niewielkich spadków.
Rodzaje podłoży – wymienione powyżej podłoża trudne lub odkształcalne oraz wylewki cementowe i anhydrytowe.
Rodzaj przyklejanych płytek – średniego i dużego formatu; średnio i nisko nasiąkliwe: ceramiczne (terakota, gres, klinkier), cementowe, kamienne itp.

WŁAŚCIWOŚCI

Wypełnia całą przestrzeń pod płytką - eliminuje powstawanie pod nią pustek powietrznych i gromadzenie się w nich wody (zamarzająca woda powoduje odspajanie płytek).
Zapewnia całkowicie podparcie płytkom bardzo dużych formatów - eliminuje możliwość ich pękania, wskutek uderzenia lub nacisku na płytkę z pozostawioną pod nią pustą przestrzenią.
Ułatwia poziomowanie płytek – dodanie wody w maksymalnej ilości dla wskazanego przedziału pozwala na uzyskanie półpłynnej konsystencji kleju, pomagającej w poziomowaniu okładziny.
Jest wysokoelastyczny – odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm.
Posiada zwiększoną przyczepność – rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach wynosi minimum 2,0 N/mm2 (minimalna przyczepność wymagana przez normę wynosi 1,0 N/mm2).
Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię.

PRZYKLEJANIE PŁYTEK
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla jastrychów anhydrytowych – min. 2-3 tygodnie,
- dla szybkoschnącego podkąłdu ATLAS POSTAR 80 - minimum 24 godziny
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
suche – wolne od kałuż,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
- GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Nanoszenie kleju
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować, używając pacy ząbkowanej, najlepiej z zębami półokrągłymi.
Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez ok. 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Zaleca się nakładać na podłoże taką ilość kleju, aby po dociśnięciu płytki zdołał wypełnić całą przestrzeń pod nią, zachowując zakładaną grubość warstwy.
Korygowanie położenia płytki
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.
Fugowanie i użytkowanie okładziny
Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.

ZUŻYCIE
Średnie zużycie: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od równości podłoża i spodu płytki.

Rozmiar płytki
Wielkość zębów pacy
[mm]
Grubość sklejenia 
[mm]
Zużycie 
[kg/m2]
średni format 
do 30 x 30 cm
8,0 – 10,0 
z zębami prostymi
ok. 4,0
ok. 6,0
duży format 
od 30 x 30 cm 
> 10,0
z zębami półokrągłymi
ok. 8,0
ok. 12,0
ok. 20,0
ok. 30,0

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.
Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

DANE TECHNICZNE
ATLAS PLUS MEGA produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,55 kg/dm3
Proporcje mieszania
(woda/sucha mieszanka)
0,21 ÷ 0,24 l / 1 kg
5,25 ÷ 6,00 l / 25 kg
Min/max. grubość kleju
4 mm / 20 mm
Temperatura przygotowania kleju 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Żywotność
ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy
min. 30 minut
Korygowalność
ok. 10 minut
Wchodzenie na posadzkę
po ok. 24 godzinach
Fugowanie
po ok. 24 godzinach
Pełne obciążanie
po ok. 3 dobach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 12004 dla kleju klasy C2E S1. Deklaracja Zgodności WE nr 1024.

CE 10
EN 12004:2007
Odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parametrach 
o wydłużonym czasie otwartym
Typ C2E S1
Przyczepność przy rozciąganiu
początkowa ≥ 1,0 N/mm2
po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2
po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2
po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm2
Czas otwarty – przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut
≥ 0,5 N/mm2
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
A2fl– s1

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Atlas Plus Mega szary 25 kg Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych dużych formatów

Status: na zamówienie
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy