ZADZWOŃ DO NAS

tel. +48 601 660 717

0

Atlas Progres Express 25 kg Szybkowiążący klej do gresu

Opis produktu

Szybkowiążący klej do gresu - typ C1FTE

 

 

silnie wiąże gres z podłożem
ruch pieszy i fugowanie już po 4 h
zalecany do krótkoterminowych remontów
umożliwia układanie płytek „od góry”
wydłużony czas otwarty

PRZEZNACZENIE

Zalecany do płytek z gresu technicznego i szkliwionego – klej zawiera specjalne dodatki, wspomagające jego przyczepność do gresu i innych płytek o niskonasiąkliwych strukturach.
Zalecany do okładzin z płytek ceramicznych, wykonywanych w trakcie krótkoterminowych remontów – wszędzie tam, gdzie wyłączenie z ruchu remontowanej powierzchni jest kłopotliwe lub niemożliwe - banki, sklepy, dworce, restauracje, przychodnie, korytarze, ciągi komunikacyjne.
Stanowi element zestawu wyrobów ATLAS do szybkiego wykonywania okładzin - przy zastosowaniu szybkoschnącej emulsji UNI-GRUNT (czas wysychania 2 h), kleju PROGRES EXPRESS (czas wiązania 4 h) i fugi ARTIS (czas wiązania 3 h) dopuszczenie do ruchu pieszego po okładzinie podłogowej możliwe jest już po ok. 9 godzinach od zagruntowania podłoża.

  • Rodzaje podłoży - tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, wylewki cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane ściany z bloczków, pustaków, cegieł.
  • Rodzaj przyklejanych płytek – małego i średniego formatu; gresowe oraz inne o niskiej nasiąkliwości (ceramiczne, kamienne itp.).
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Silnie wiąże gres z podłożem - doskonale adhezyjnie współpracuje z gładką i nienasiąkliwą powierzchnią gresu – w porównaniu z klejami uniwersalnymi, posiada zwiększoną ilość żywic redyspergowalnych, dzięki którym jest w stanie silnie i trwale połączyć się z płytką gresową, bez konieczności wnikania w jej strukturę. W praktyce, klejami PROGRES przykleić można płytki dowolnego rodzaju, natomiast klejami uniwersalnymi tylko płytki nasiąkliwe.
Posiada krótki czas wiązania – wchodzenie na płytki i fugowanie okładziny możliwe jest już po 4 h od momentu jej przyklejenia.
Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” – zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy eliminuje spływ kleju, co pozwala na rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie docinania płytek w tak eksponowanym miejscu.
Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię.
height=14
Przyklejanie płytek

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla nowych tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
- dla jastrychów anhydrytowych – min. 2-3 tygodnie,
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
suche – wolne od kałuż,
równe – grubość kleju nie może przekraczać 5 mm,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
- GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny.
Nanoszenie kleju
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej.
Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita.
Korygowanie położenia płytki
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.
Fugowanie i użytkowanie okładziny
Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 4 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.

height=14
ZUŻYCIE

Średnie zużycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od stopnia równości podłoża i spodu płytki.

Rozmiar płytki
Wielkość
zębów pacy
[mm]
Grubość sklejenia
[mm]
2/3 wypełnienia
[
kg/m2]
Całkowite wypełnienie
[kg/
m2]
mozaika
do 2 x 2 cm
4,0
2,0
2,0
3,0
mały format
do 10 x 10 cm
4,0 – 6,0
3,0
3,0
4,5
średni format
do 30 x 30 cm
6,0 – 8,0
4,0
4,0
6,0
6,0 – 8,0
5,0
5,0
7,5
height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
  • Mocując płytki na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, niełatwych do oczyszczenia) zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 h.
  • Zwiększona wilgotność powietrza lub niska temperatura wydłużają czas wiązania kleju.
  • Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.
  • Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Klej przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg
Paleta 1050 kg w workach 25 kg
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS PROGRES EXPRESS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,35 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,4 kg/dm3
Proporcje mieszania
(woda/sucha mieszanka)
ok. 0,22 l / 1 kg
ok. 5,5 l / 25 kg
Min/max. grubość kleju
2 mm / 5 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
5 minut
Żywotność
ok. 1 godzina
Czas otwarty
min. 30 minut
Korygowalność
10 minut
Wchodzenie na posadzkę
po ok. 4 godzinach
Fugowanie
po ok. 4 godzinach
Pełne obciążanie
po ok. 3 dniach
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób jest zgodny z PN-EN 12004 dla kleju klasy C1FTE – deklaracja zgodności WE 2087.

CE 08
EN 12004:2007
Klej cementowy szybkowiążący
o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym
Typ C1FTE
Przyczepność przy rozciąganiu
początkowa ≥ 0,5 N/mm2
po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2
po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm2
po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 0,5 N/mm2
Czas otwarty – przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut
≥ 0,5 N/mm2
Spływ
≤ 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
A1/A1fl

Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
Atlas Progres Express 25 kg Szybkowiążący klej do gresu
Model:
Status: dostępny
Dostępna ilość:
100 lub więcej szt.
Podaj liczbę sztuk, dla której kalkulator obliczy cenę znakowania.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również


Facebook