ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Ten-10 25 kg Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza

Opis produktu

Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza (5-30 mm)

do napraw podłoży z betonu lub żelbetu
do wykonywania silnie obciążonych wylewek
szybki przyrost wytrzymałości, ograniczony skurcz
wchodzenie na wylewkę już po 3 godzinach
silnie przylega do sufitów

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony jest do napraw elementów betonowych i żelbetowych koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp.
Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp.
Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie – znajduje zastosowanie na rampach i podjazdach przeładunkowych, w halach magazynowych i produkcyjnych.
Pozwala wchodzić na naprawioną powierzchnię już po 3 h – umożliwia szybkie przeprowadzenie prac w ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, na podjazdach, rampach itp.
Umożliwia wyprofilowanie i odtworzenie pierwotnego kształtu oraz formy naprawianego elementu - np. krawędzi płyty balkonowej lub tarasu, krawężników, stopni i spoczników schodowych.

  • Rodzaj naprawianych elementów – betonowe i żelbetowe, tynki i wylewki cementowe.
  • Rodzaj warstwy wykończeniowej – może stanowić podkład pod płytki, parkiet, panele; może stanowić również warstwę ostateczną.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości początkowej – już po 24 h zaprawa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie rzędu min 20 N/mm2, a na zginanie min 3,5 N/mm2..
Przyklejanie płytek możliwe już po 24 godzinach.
W trakcie nakładania doskonale przylega do powierzchni sufitów i spodów płyt balkonowych - dzięki międzycząsteczkowym siłom spoistości, działającym gdy jest w stanie półpłynnym.
Pozwala na kształtowanie spadku – dzięki odpowiednio dobranej, gęstej konsystencji roboczej pozwala uzyskać spadki na powierzchniach obciążonych wodą.
height=14
Naprawianie podłoża

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy mechanicznie poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową, uzyskaną przez rozrobienie: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,8 litra wody + 0,9 litra EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. Taka ilość wystarcza na pokrycie ok. 10 m2.
Dylatacje
W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu podłogowego, ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od wylewki, np. PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS lub cienkimi paskami ze styropianu. Należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, aby przenieść je później na warstwę podkładu.
Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 40 minut.
Nakładanie warstwy kontaktowej
Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy naprawczej wymagane jest powtórne jej wykonanie.
Nakładanie masy
Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy ATLAS TEN-10, używając do tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. W zależności od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych zaprawa zaczyna wiązać już po ok. 1 godz. W tym czasie wstępnie związaną powierzchnię można w zależności od wymagań wygładzić lub zatrzeć. W przypadku zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podkładów podłogowych, prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych, pamiętając o szybszym czasie wiązania stosowanej zaprawy i wykonaniu odpowiednich dylatacji. Użytkowanie posadzki – wchodzenie na nią można rozpocząć już po ok. 3 godzinach od wykonania.

height=14
ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 20 kg suchej masy na 1m2 i na każdy 1 cm grubości.

height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Proporcje dodawanej wody należy dobrać doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu.
  • Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS TEN-10 produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,85 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 2,0 kg/dm3
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka
0,12÷0,15 l / 1 kg
3,0÷3,75 l / 25 kg
Proporcje warstwy kontaktowej
1 kg suchej masy + 0.18 litra wody + 0,09 litra Emulsji Elastycznej ATLAS
Min/max. grubość zaprawy
5 mm / 30 mm
Maksymalna średnica kruszywa
3,0 mm
Przyczepność do betonu
min. 0,5 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia
od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości do pracy
ok. 40 minut
Użytkowanie wylewki - wchodzenie
po ok. 3 godzinach
Przyklejanie płytek
po ok. 24 godzinach
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-4411/2005. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 034 z dnia 11.10.2004. Ponadto wyrób spełnia wymagania PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 034.
 
CE 05
PN-EN 13813
CT-C40-F7-AR6
Podkład podłogowy na bazie cementu CT
Reakcja na ogień
A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych
CT
Przepuszczalność wody
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
NPD
Wytrzymałość na ściskanie
C40 (≥ 40 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F7 (≥ 7N /mm2)
Odporność na ścieranie
AR6
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Ten-10 25 kg Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy