ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Uni-Grunt 1kg

Opis produktu

Szybkoschnąca emulsja gruntująca

do nasiąkliwych, chłonnych podłoży
pod posadzki i podkłady podłogowe
pod kleje, tynki, gładzie, farby
wzmacnia podłoże
wysoka wydajność

PRZEZNACZENIE

Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych.
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność.
Zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża.
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa wykończeniowa).
Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.

  • Rodzaj gruntowanych podłoży - nasiąkliwe, nadmiernie chłonne i osłabione: beton, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne.
  • Rodzaj warstwy wykończeniowej - okładziny z płytek, tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, tapety, farby (należy zapoznać się z zaleceniami producenta farby), hydroizolacje typu WODER E lub WODER S.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać już po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej.
Nie zmydla się w trakcie stosowania.
Po wyschnięciu jest bezbarwny.
Przepuszcza parę wodną.
Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.
height=14
Gruntowanie

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.
Przygotowanie emulsji
ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.
Gruntowanie
Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.
Użytkowanie powierzchni,
Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.

height=14
ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
  • Ewentualne zabrudzenia po emulsji można usuwać za pomocą preparatu ATLAS SZOP 2000.
  • Chronić przed dziećmi! Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
height=14
OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.
 

Gęstość emulsji
ok. 1,0 g/cm3
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu
po 2 godzinach
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Uni-Grunt 1kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
2 szt.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy