ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Woder S hydroizolacja 25 kg

Opis produktu

Wodoszczelna zaprawa cementowa


elastyczna, paroprzepuszczalna
chroni przed wodą pod ciśnieniem
wysoka przyczepność
wiąże bezskurczowo
na podłoża mineralne

PRZEZNACZENIE

Chroni podłoża przed wodą pod ciśnieniem – może stanowić wewnętrzną warstwę uszczelniającą w basenach i innych zbiornikach wodnych do 5 metrów słupa wody.
Tworzy warstwę wodoszczelną – izolację typu lekkiego, średniego lub ciężkiego (w zależności od grubości nałożonej warstwy).
Chroni podłoża wyeksponowane na działanie opadów i wody gruntowej – balkony, tarasy, elewacje, ściany piwnic, fundamenty itp.
Chroni podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki i wylewki w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń - wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp.
Polecany na stare budynki – paroprzepuszczalność w połączeniu z wodoszczelnością sprawia, że zaprawa nadaje się doskonale do izolacji starych zwietrzałych przegród budowlanych.
  • Rodzaje uszczelnianych podłoży – mineralne, tynki cementowe, cementowo-wapienne, podkłady podłogowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Posiada wysoką przyczepność – do typowych podłoży betonowych minimum 1,2 MPa.
Wiąże praktycznie bezskurczowo – skurcz liniowy zaprawy jest ograniczony do minimum – w trakcie wiązania nie pojawiają się charakterystyczne dla zapraw cementowych rysy i pęknięcia skurczowe.
Stanowi uszczelnienie powłokowe – tworzy warstwę o grubości kilku milimetrów (musi ona być chroniona przed mechanicznym uszkodzeniem, np. w wyniku ruchu pieszego – konieczne jest wykonanie na niej wylewki, tynku lub okładziny z płytek).
Może być stosowana bezpośrednio pod płytki – zastępuje papy i tradycyjne folie, na których wymagane było wykonanie wylewki przed przyklejeniem płytek.
height=14
Wykonanie hydroizolacji

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
równe i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową, np. ATLASEM TEN-10. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich wykonania.
suche – powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta,
zagruntowane - powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT.
Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowaną w ten sposób masę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.
Uszczelnianie
Zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem, kolejne zaś przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić w momencie kiedy pierwsza już stwardniała, ale pozostaje jeszcze wilgotna.
Prace wykończeniowe
Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem.

height=14
ZUŻYCIE

Łączna grubość powłoki powinna być dobrana do warunków oddziaływania wody na uszczelnianą powierzchnię.
 

Warunki stosowania
Grubość powłoki
[mm]
Zużycie [kg/m2]
zawilgocenie
1,5
ok. 2,0
przesączanie
2,0
ok. 3,0
zbiorniki wodne
3,0
ok. 4,5
height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • ATLAS WODER S stosuje się do uszczelniania powierzchniowego, natomiast w przypadku uszczelniania naroży pomieszczeń, krawędzi połączeń ścian i podkładów podłogowych, przejść rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca się stosować system ATLAS WODER E.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po cemencie ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS WODER S produkowany jest w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementów, żywic proszkowych najnowszej generacji, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących.
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,1 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje przy nanoszeniu
pacą woda / sucha mieszanka
ok. 0,25 l / 1 kg
ok. 6,25 l / 25 kg
Proporcje przy nanoszeniu pędzlem woda / sucha mieszanka
ok. 0,35 l / 1 kg
ok. 8,75 l / 25 kg
Min. / max. grubość warstwy
1 mm / 3 mm
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Przyczepność
min. 1,2 MPa
Czas gotowości zaprawy do pracy
ok. 2 godzin
Czas otwarty pracy
min. 30 minut
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5031/2007 - Deklaracja Zgodności nr 038 z dnia 11.10.2004.
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Atlas Woder S hydroizolacja 25 kg

Status: na zamówienie
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również