ZADZWOŃ DO NAS

tel. +48 601 660 717

0

Atlas zaprawa klejowa uelastyczniona 25 kg

Opis produktu

ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS

Klej uniwersalny - grubość warstwy 2-10 mm


Przeznaczona do łazienek, kuchni, korytarzy oraz do wykonywania okładzin na niewielkich powierzchniach na zewnątrz budynków. Służy do przyklejania płytek o małym i średnim formacie, o średniej nasiąkliwości, ceramicznych (glazura, terakota, gres, mozaika), cementowych, kamiennych itp. Można jej używać do murowania i wyrównywania powierzchni.


Właściwości
- uelastyczniona formuła
- do płytek ceramicznych, w tym do gresu
- ulepszone parameytry robocze
- wydłużony czas otwarty
- obniżony spływ


Główne parametry
- zużycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm
- grubość warstwy: 2 – 10 mm
- przyczepność: min. 0,5 N/mm2

 

PRZEZNACZENIE
Idealna do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów i niewielkich powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz budynków – trwale przykleja płytki wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane użycie kleju odkształcalnego.
Wyrównuje podłoża mineralne – może być używana do szpachlowania powierzchni ścian i wylewek.
Umożliwia murowanie cienką warstwą – można nią wykonywać drobne prace murarskie podczas wykańczania pomieszczeń.
Możliwe jest rozszerzenie zakresu jego stosowania - po dodaniu EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS można go używać na podłożach narażonych na odkształcenia termiczne i mechaniczne, np. na ogrzewaniu podłogowym i ściennym, balkonach, cokołach i tarasach.

 

Rodzaje podłoży – beton, zaprawy naprawcze, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, wylewki cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane ściany z cegieł, ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, elementów silikatowych.
Rodzaj przyklejanych płytek - o małym i średnim formacie; o średniej nasiąkliwości; ceramiczne (glazura, terakota, gres, mozaika), cementowe, kamienne itp.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Uelastyczniona formuła - ulepszenie parametrów roboczych kleju, czyli jego reologii, sprawia, że praca z ZAPRAWĄ KLEJOWĄ staje się jeszcze przyjemniejsza i łatwiejsza. Wzbogacenie kleju dodatkami uelastyczniającymi powoduje, że na każdym etapie prac spełnia on oczekiwania glazurnika.
Mieszanie. Klej jest mniej podatny na napowietrzanie i tworzy mieszaninę homogeniczną – jednorodną pod względem rozprowadzenia składników w całości przygotowanej masy. Właściwość ta, wsparta idealnym doborem stosu kruszywowego, zapewnia warstwie kleju najwyższą wytrzymałość.
Nakładanie na pacę. Klej ma optymalnie dobraną lepkość wewnętrzną, gwarantującą przenoszenie go bez strat z pojemnika na pacę i z pacy na podłoże.
Nanoszenie na podłoże. Klej doskonale rozprowadza się po powierzchni - siły adhezji zaprawy są na tyle duże, iż uniemożliwiają „zawijanie się” kleju na pacę (przy prawidłowo zagruntowanym podłożu).
Przyklejanie płytki. Idealnie dobrana lepkość pozwala łatwiej operować przyklejaną płytką.

 

Dwukrotnie zwiększona grubość warstwy sklejenia - od 2 do 10 mm – pozwala na przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich nierównościach.
Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” – zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy eliminuje spływ kleju, co pozwala na rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.
Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię, i dzięki temu minimalizować czas pracy. 

 

PRZYKLEJANIE PŁYTEK
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla nowych tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
- dla szybkoschnącego podkładu ATLAS POSTAR 80 - minimum 24 godziny
- dla jastrychów anhydrytowych – min. 2-3 tygodnie,
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
suche – wolne od kałuż,
równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
-GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godziny.
Stosując klej z dodatkiem EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS, należy wsypać go do wodnego roztworu emulsji, zachowując proporcje: 10 kg suchej mieszanki na roztwór z 1 kg emulsji i 1,7 litra wody. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Klej z dodatkiem EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin.
Nanoszenie kleju
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Przyklejając płytki na podłodze lub na zewnątrz budynku klej należy nakładać zarówno na podłoże jak i na płytkę.
Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Powierzchnia styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - min. 2/3 powierzchni płytki. W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.
Korygowanie położenia płytki
Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Fugowanie i użytkowanie okładziny
Wchodzenie na okładzinę i fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni.

 

ZUŻYCIE
Średnie zużycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od stopnia równości podłoża i spodu płytki.

 

Rozmiar płytki
Wielkość
zębów pacy
mm
Grubość sklejenia
mm
2/3 wypełnienia
kg/m2
Całkowite wypełnienie 
kg/m2
mozaika 
do 2 x 2 cm
4,0
2,0
2,0
3,0
mały format
do 10 x 10 cm
4,0 – 6,0
3,0
3,0
4,5
średni format 
do 30 x 30 cm
6,0 – 8,0
4,0
4,0
6,0
6,0 – 8,0
5,0
5,0
7,5
> 10,0
10,0
10,0
15,0

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.
Mocując płytki na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, niełatwych do oczyszczenia) zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 h.
Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony i zależy od chłonności podłoża i warunków cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Klej przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

 

DANE TECHNICZNE
ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,45 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,65 kg/dm3
Proporcje mieszania 
(woda/sucha mieszanka)
0,21 – 0,24 l / 1 kg
1,05 – 1,2 l / 5 kg
2,1 – 2,4 l / 10 kg
5,25 ÷ 6,00 l / 25 kg
Min/max. grubość kleju
2 mm / 10 mm
Temperatura przygotowania kleju 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
5 minut
Żywotność
ok. 4 godziny
Czas otwarty
min. 30 minut
Korygowalność
10 minut
Wchodzenie na posadzkę
po ok. 24 godzinach
Fugowanie
po ok. 24 godzinach
Pełne obciążanie
po ok. 3 dniach

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób jest zgodny z PN-EN 12004 dla kleju klasy C1TE. Deklaracja zgodności WE 001-1.


 

CE 10
EN 12004:2007
Klej cementowy 
o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym 
Typ C1TE
Przyczepność przy rozciąganiu
początkowa ≥ 0,5 N/mm2
po starzeniu termicznym≥ 0,5 N/mm2
po zanurzeniu w wodzie≥ 0,5 N/mm2
po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm2
Czas otwarty – przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut
≥ 0,5 N/mm2
Spływ
≤ 0,5 mm
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
A1/A1fl
 

 

Wyrób posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Atlas zaprawa klejowa uelastyczniona 25 kg
Model:
Status: dostępny
Dostępna ilość:
100 lub więcej szt.
Podaj liczbę sztuk, dla której kalkulator obliczy cenę znakowania.
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Facebook