-
X
Telefon
infolinia +48 601-660-717

Atlas Sam 200 25 kg samopoziomujący podkład podłogowy

Cena:

22,73

 

zł / szt.

Dostępność:
dostępny
Koszt dostawy:
już od 70.00 zł
Sprzedawane po:
1 szt.
Producent: ATLAS
Pełny opis:

Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm)

 

 

anhydrytowo-gipsowy
praktycznie bezskurczowy - bez dylatacji do 50 m2
umożliwia regulowanie konsystencji aplikacyjnej
bardzo dobrze przewodzi ciepło
samopoziomujący – ułatwia aplikację

PRZEZNACZENIE

Wyrównuje podłoża w granicach 25-60 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego - ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze.
Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych.
Stanowi element systemu FONER, przeznaczonego do akustycznej izolacji stropów – wraz z elastyfikowanym styropianem STYROFLEX, PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS oraz folią polietylenową.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.

  • Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.
  •  
  • Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
- zespolony z podłożem grubość 25-60 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez)
- na warstwie oddzielającej – grubość 30-60 mm - podłoże jest złej jakości, niezapewniające odpowiedniej przyczepności – pylące, spękane, zaoliwione, zabrudzone, silnie chłonne; warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm
- pływający - grubość 35-60 mm - wylewany na izolacji termicznej lub dźwiękowej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej itp.
- grzewczy – wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm.
spacer
WŁAŚCIWOŚCI

Posiada zdolność samopoziomowania – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 16 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2.
Jest praktycznie bezskurczowy – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wylewania ręcznego lub maszynowego - można go łatwo i szybko wylewać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania.

spacer
Wylewanie podkładu

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
Podkład zespolony z podłożem. Podłoże powinno być pozbawione warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć, odkurzyć i zagruntować. Uzupełnić szybkosprawną zaprawą ATLAS TEN-10. Do gruntowania użyć emulsji ATLAS UNI-GRUNT PLUS, jedno- lub dwukrotnie, pozostawić do wyschnięcia na min. 4 h.
Podkład na warstwie oddzielającej. Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.
Podkład pływający. Płyty izolacyjne powinny być ułożone szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.
Podkład w systemie ogrzewania podłogowego Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana. Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.
Dylatacje
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.
Przygotowanie masy
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.
Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.
Wylewanie masy
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompujacego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.
Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

spacer
ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2 , na każde 10 mm grubości warstwy.

spacer
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
  • Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego zatopionego w SAM 200 należy zwiększać temperaturę co 24 h o 2 °C, aż do wartości maksymalnej. Następnie zmniejszać ją według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
  • Stopniowe ogrzewanie podkładu pod jastrychem (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu jastrychu.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
  • Preparat drażniący. Zawiera cement, Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.
spacer
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg
spacer
DANE TECHNICZNE

ATLAS SAM 200 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie wysokogatunkowego anhydrytu.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 2,0 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 2,05 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa
ok. 0,15÷0,17 l / 1 kg
ok. 3,75÷4,25 l / 25 kg
Min/max grubość wylewki
25 mm / 60 mm
Maksymalna średnica kruszywa
0,8 mm
Zmiany liniowe
< 0,03%
Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac)
ok. 45 minut
Wchodzenie na podkład
po 2 dniach
Czas pełnego wiązania i wysychania
3-4 tygodnie
Rozpoczęcie ogrzewania
po ok. 28 dniach
Wykonanie okładzin
wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)
spacer
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób zgodny jest z PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 010.

CE 05
PN-EN 13813
CA-C16-F5
Podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia CA
Reakcja na ogień
A1fl
Wartość pH
>7
Wydzielanie substancji korozyjnych
CA
Wytrzymałość na ściskanie
C16 (≥ 16 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F5 (≥ 5 N/mm2)
Przepuszczalność wody pary wodnej
NPD
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Wyrób posiada Atest Higieniczny i świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
Pokaż opis
Atlas Sam 200 25 kg samopoziomujący podkład podłogowy
Dodano do koszyka
Atlas Sam 200 25 kg samopoziomujący podkład podłogowy
Cena: 22,73 zł / szt.
Sztuk: 1
Dodano do koszyka!
Ostatni zakup: 1 godz. temu
Facebook