-
X
Telefon
infolinia +48 601 660 717

Atlas Sam 55 25 kg samopoziomująca masa szpachlowa

Cena:

40,39

 

zł / szt.

Dostępność:
dostępny
Koszt dostawy:
już od 90.00 zł
Sprzedawane po:
1 szt.
Producent: ATLAS
Pełny opis:

Samopoziomująca masa szpachlowa (1-10 mm)

 

 

anhydrytowo-gipsowy
duża wytrzymałość na ściskanie 30 N/mm2
odporny na obciążenia skupione
praktycznie bezskurczowy - bez dylatacji do 50 m2
obiektowy – dobry rozpływ i szybkie wiązanie

PRZEZNACZENIE

Wyrównuje podłoża w granicach 1-10 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych – w przypadku gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
Tworzy podkład pod wykładziny w pomieszczeniach narażonych na średnie obciążenia – w biurach, przedszkolach, szkołach.

  • Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.
  •  
  • Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
- zespolony z podłożem grubość 1-10 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez).
spacer
WŁAŚCIWOŚCI

Posiada zdolność samopoziomowania – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie:30 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2.
Jest praktycznie bezskurczowy – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwia wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowany jest do wylewania ręcznego lub maszynowego - można go łatwo i szybko wylewać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania.

spacer
Wylewanie podkładu

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania wylewki powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤3%),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS, a po 4 godzinach uzupełnić szybkosprawną zaprawą naprawczą ATLAS TEN-10. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować emulsją UNI-GRUNT PLUS i pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz. Jeśli zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Dylatacje
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.
Przygotowanie masy
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.
Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.
Wylewanie masy
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. ATLAS SAM 55 może być również wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkoúci 10÷15 m2. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.
Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3 dniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

spacer
ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 18 kg zaprawy na 1 m2, na każde 10 mm grubości warstwy.

spacer
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
  • Stopniowe ogrzewanie podkładu pod jastrychem (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu jastrychu.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
  • Preparat drażniący. Zawiera cement, Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.
spacer
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg
spacer
DANE TECHNICZNE

ATLAS SAM 55 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie wysokogatunkowego anhydrytu, alfa-gipsu i cementu portlandzkiego.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,3 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,65 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,85 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa
ok. 0,2÷0,25 l / 1 kg
ok. 5,0÷6,25 l / 25 kg
Min/max grubość wylewki
1 mm / 10 mm
Maksymalna średnica kruszywa
0,5 mm
Zmiany liniowe
< 0,03%
Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac)
ok. 30 minut
Wchodzenie na podkład
po 6 godzinach
Czas pełnego wiązania i wysychania
2-3 dni
Rozpoczęcie ogrzewania
po ok. 7 dniach
Wykonanie okładzin
wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5% (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)
spacer
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób zgodny jest z PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 091.

CE 05
PN-EN 13813:2003
CA-C30-F5
Podkład podłogowy na bazie siarczanu wapnia CA
Reakcja na ogień
A1fl
Wartość pH
>7
Wydzielanie substancji korozyjnych
CA
Wytrzymałość na ściskanie
C30 (≥ 30 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F5 (≥ 5 N/mm2)
Przepuszczalność wody pary wodnej
NPD
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Wyrób posiada Atest Higieniczny i świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.

Pokaż opis
Rated 5/5 based on 6 customer reviews
Super zakup! - by , Styczeń 17, 2020
5/ 5stars
Wszystko w porządku, polecam!
Super sklep! - by , Styczeń 11, 2020
5/ 5stars
Polecam zakupy, przesyłki solidnie zapakowane i szybki czas dostawy.
Polecam! - by , Luty 05, 2020
5/ 5stars
Realizacja zamówienia bez zastrzeżeń i dobry kontakt z działem sprzedaży.
Bez zastrzeżeń! - by , Styczeń 24, 2020
5/ 5stars
Profesjonalna obsługa oraz bardzo szybki czas dostawy.
Polecam zakupy! - by , Styczeń 29, 2020
5/ 5stars
Towar zgody z opisem na stronie internetowej. Cała realizacja zamówienia przebiegła sprawnie i bez problemów.
Wszystko ok! - by , Luty 11, 2020
5/ 5stars
Polecam, na bieżąco informowali o stanie zamówienia. Szybka wysyłka, duży wybór i korzystne ceny.
Atlas Sam 55 25 kg samopoziomująca masa szpachlowa
Dodano do koszyka
Atlas Sam 55 25 kg samopoziomująca masa szpachlowa
Cena: 40,39 zł / szt.
Sztuk: 1
Dodano do koszyka!
Ostatni zakup: 1 godz. temu
Facebook