-
X
Telefon
infolinia +48 601-660-717

Atlas Terplan N 25 kg Samopoziomująca masa szpachlowa

Cena:

66,00

 

zł / szt.

Dostępność:
na zamówienie
Koszt dostawy:
już od 70.00 zł
Sprzedawane po:
1 szt.
Producent: ATLAS
Pełny opis:

Samopoziomująca masa szpachlowa (2 - 10 mm)

 

 

odporny na obciążenia skupione
do pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie
łatwy w aplikacji
pod płytki, panele i wykładziny
użytkowanie już po 10 h

PRZEZNACZENIE

Wyrównuje podłoża w granicach 2-10 mm – masa szpachlowa zalecana do stosowania gdy podłoże posiada miejscowe nierówności utrudniające wykonanie ostatecznej okładziny.
Stanowi podkład podłogowy – tworzy bardzo równą i nośną warstwę, przeznaczoną do wykonania ostatecznej okładziny podłogowej.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.

  • Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.
  •  
  • Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
- zespolony z podłożem grubość 2-10 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy.
spacer
WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymałość na ściskanie: 16 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2.
Posiada zdolność samopoziomowania – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).
Przystosowany jest do wylewania ręcznego.

spacer
Wylewanie podkładu

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć, odkurzyć i zagruntować. Uzupełnić szybkosprawną zaprawą naprawczą ATLAS TEN-10. Do gruntowania użyć emulsji ATLAS UNI-GRUNT PLUS, jedno- lub dwukrotnie, pozostawić do wyschnięcia na min. 4 godz. Wymagania ogólne dla podłoży:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Dylatacje
Wylewkę należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać 35 m2. W przypadku większych pól należy stosować dylatacje pośrednie. Gdy proporcje boków pól roboczych mają stosunek większy niż 2:1 należy stosować dylatacje skurczowe. Należy wykonać je również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę wylewki.
Przygotowanie masy
Materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po ponownym przemieszaniu. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut.
Wylewanie masy
Prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni wylewki i zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania. Możemy to zrobić za pomocą długiej poziomnicy i reperów wysokościowych. Masę wylewamy ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia. Masę wylewamy równoległymi do tej ściany pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już powierzchnię. Połączenie kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno się je podzielić zastawką technologiczną. Wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób grubość warstwy. Masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub kolczakiem. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.
Pielęgnacja
Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć jego ogrzewanie. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności i rodzaju okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷7 dniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

spacer
ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości warstwy.

spacer
OPAKOWANIA
  • Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy. Wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Wyrób należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
spacer
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg
spacer
DANE TECHNICZNE

ATLAS TERPLAN N produkowany jest w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,2 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,8 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,9 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa
ok. 0,17÷0,18 l / 1 kg
ok. 4,25÷4,50 l / 25 kg
Min/max grubość wylewki
2 mm / 10 mm
Maksymalna średnica kruszywa
0,8 mm
Zmiany liniowe
< 0,06 %
Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas zużycia
ok. 30 minut
Wchodzenie na podkład
po ok. 10 godzinach
Wykonanie okładzin ceramicznych i kamiennych
po ok. 3 dniach*
Wykonanie okładzin dywanowych, PVC, linoleum
po ok. 7 dniach*
* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.
spacer
WYMAGANIA TECHNICZNE

ATLAS TERPLAN N spełnia wymagania PN-EN 13813.
Deklaracja Zgodności WE nr 011.

CE 05
PN-EN 13813
CT-C16-F5
Podkład podłogowy na bazie cementu CT
Reakcja na ogień
A2fl
Wydzielanie substancji korozyjnych
CT
Wytrzymałość na ściskanie
C16 (≥ 16 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F5 (≥ 5 N/mm2)
Przepuszczalność wody
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
NPD
Odporność na ścieranie
NPD
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Pokaż opis
Atlas Terplan N 25 kg Samopoziomująca masa szpachlowa
Dodano do koszyka
Atlas Terplan N 25 kg Samopoziomująca masa szpachlowa
Cena: 66,00 zł / szt.
Sztuk: 1
Dodano do koszyka!
Ostatni zakup: 1 godz. temu
Facebook